GDPR READY 2018 Materiaalit

Ke 8.11.2017 GDPR: Suoramarkkinointi, profilointi ja tietojen kerääminen laillisesti

• Miten GDPR vaikuttaa suoramarkkinointiin, asiakasprofilointiin ja miten tietoja kerätään laillisesti?

Ke 11.10.2017 GDPR: Tietoturva ja käsittelyn tietoturvallisuus

• Tietoturva ja tietojenkäsittelyn tietoturvallisuus
• Vaikutusten arviointi mm. käsitellessä arkaluonteisia tietoja

23.5.2017: GDPR READY 2018 – Perusteet haltuun

• Henkilötietojen käsittelyn perusteet, kattaen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn näkökulmasta. Miten yritys saa kerätä ja käsitellä henkilötietoja?
• Verkkopalveluiden privacy policyt uudistuvat, nettisivujen käyttö ei enää anna automaattista lupaa henkilötietojen käsittelyyn.
• Ohjeet asiakassopimusten uudelleenneuvotteluun ja -laatimiseen.

1.3.2017: Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja kansainväliset tietojen siirrot (tuote tai palvelu)

• Havainnointi ja ilmoitusvelvollisuus tietoturvarikkomusten kohdalla
• Henkilötietojen luovuttaminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle
• Rekisterinpitäjän tietosuojan vaikutusarviointivelvollisuus, ja tähän liittyvät toimenpiteet
• Yrityksen tietosuojavastaavan tehtävä ja nimittäminen

15.2.2017: Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja kansainväliset tietojen siirrot (asiantuntijat ja projektitalot)

• Havainnointi ja ilmoitusvelvollisuus tietoturvarikkomusten kohdalla
• Henkilötietojen luovuttaminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle
• Rekisterinpitäjän tietosuojan vaikutusarviointivelvollisuus, ja tähän liittyvät toimenpiteet
• Yrityksen tietosuojavastaavan tehtävä ja nimittäminen

8.2.2017: Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja kansainväliset tietojen siirrot (tuote tai palvelu)

• Havainnointi ja ilmoitusvelvollisuus tietoturvarikkomusten kohdalla
• Henkilötietojen luovuttaminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle
• Rekisterinpitäjän tietosuojan vaikutusarviointivelvollisuus, ja tähän liittyvät toimenpiteet
• Yrityksen tietosuojavastaavan tehtävä ja nimittäminen

26.10.2016: Miten sopimukset muuttuvat?

• Palvelusopimuksen mukainen henkilötietojen käsittely – yrityksen uudet velvollisuudet ja vastuu
• IT-toimittajan palvelusopimuksen sisältö: Mistä ja miten sovitaan asiakkaan henkilötietojen käsittelystä?
• Miten asiakassopimukset uudelleenlaaditaan ja -neuvotellaan

15.9.2016: Loppuuko suoramarkkinointi, profilointi ja tietojen keruu?

• Henkilötietojen käsittelyn perusteet, kattaen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn näkökulmasta. Miten yritys saa kerätä ja käsitellä henkilötietoja?
• Verkkopalveluiden privacy policyt uudistuvat, nettisivujen käyttö ei enää anna automaattista lupaa henkilötietojen käsittelyyn.

Suoramarkkinoinnin ja profiloinnin edellytykset

• Ovatko kerätyt ja ostetut suoramarkkinointi-sähköpostilistat sallittuja, ja missä laajuudessa?
• Mitä tarkoittaa käyttäjän profilointi verkkopalveluissa ja minkälaisia oikeuksia palvelun käyttäjällä on?

31.5.2016: GDPR perusteet – Tietosuoja-asetuksen muutokset yleisellä tasolla